អេមីម៉ាតទីនបេហ្សូណាត

សួស្តីសូមមកពិគ្រោះជាមួយផលិតផលរបស់យើង!

អេមីម៉ាតទីនបេហ្សូណាត

អេម៉ាម៉ីទីន benzoate 70% TC 95% TC

អេមីម៉ីទីន benzoate ១,៩% អ៊ឺ

អេមីម៉ាតទីន benzoate ៥,៧% WDG ៥% អេសជី

អេមីម៉ីទីន benzoate ៣% + Indoxacarb ១១% អេស

អេមីម៉ីទីន benzoate 1% + Lufenuron 4% អេស

អេម៉ីម៉ីទីន benzoate ៥% + Lufenuron ៤០% WDG

អេម៉ីម៉ីទីន benzoate20g / L + Lufenuron 80g / L EC


ពត៌មានអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង